Disclaimer – Kluisbox

Disclaimer

Hierbij wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten voor directe en indirecte schade die verband houdt met deze website. Dit is inclusief schade hoe ook genoemd die eventueel voortvloeit uit het gebruik van deze website. Daarnaast is Kluisbox.nl niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade die gelinkt wordt aan de informatie die over of via Kluisbox.nl is verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie gebruikt of raadpleegt. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Kluisbox.nl wordt op regelmatige basis gecheckt en geüpdatet, helaas kan niet worden uitgesloten dat informatie van deze site in sommige gevallen onvolledig of onjuist is.  

 

De content en informatie van deze website worden geregeld gewijzigd en aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen op elk moment plaats vinden en zonder vooraf aangekondigde waarschuwing.

Een bezoeker mag nimmer auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, gebruiken, kopiëren of op andere wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Kluisbox

Loading...

Jouw winkelwagen