Analyse branden met Light Electric Vehicles (scooters, fietsen en step – Kluisbox
Analyse branden met Light Electric Vehicles (scooters, fietsen en steps)

Analyse branden met Light Electric Vehicles (scooters, fietsen en steps)

  • Arthur Singendonk

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid heeft op basis van mediaberichten data verzameld over branden (2020 - 2022) waarbij Light Electric Vehicles (bijv. elektrische scooters, fietsen en steps) betrokken zijn geweest.

Download rapport


Conclusie van het rapport:
"Deze ontwikkeling vraagt om extra aandacht voor de (brand)veiligheid van LEV’s door fabrikanten van deze vervoermiddelen. Maar ook gebouwbeheerders zullen rekening moeten houden met de brandrisico’s, zoals beheerders van fietsenstallingen waar e-bikes en e-scooters geparkeerd worden, en beheerders van verzorgingshuizen waar scootmobielen gestald staan."

Reactie Kluisbox.nl:
In werkelijkheid is het aantal branden veel hoger. Veel (kleine) branden worden niet gemeld bij de brandweer en komen niet in de media. Het aantal branden zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Enerzijds omdat het aantal elektrische voertuigen alleen maar door blijft stijgen, anderzijds omdat er ook meer oudere accu's in omloop zijn waarbij het risico op branden hoger is. Veiligheidsmaatregelen als bijvoorbeeld Lithium Ion Accukasten zullen op steeds meer plekken verplicht en gewenst zijn.   

Loading...

Jouw winkelwagen